top of page

DKS IN-LINE CUP 2016

Domov Klidného Stáří a Městské gymnázium a Základní škola Jirkov pořádají závod pro širokou veřejnost        (kromě držitelů závodní licence vydané ČSKB)

Sobota 15.10.2016   -   v prostorách areálu Domova Klidného Stáří
startovné: kategorie A/B/C - 60,- Kč    kategorie D/E/F - 150,- Kč


pro všechny vítěze jsou připraveny medaile, diplomy a věcné ceny
výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely...

Po celou dobu závodu bude možné zakoupit občerstvení, teplé a studené nápoje.
Každý závodník, který se zaregistruje do 10.října 2016 obdrží občerstvení zdarma.

Vyhlášení vítězů kategorie A/B/C v 12:00   a kategorie D/E/F v 15:00

 

PARKOVÁNÍ: Z důvodu malé kapacity areálového parkoviště je nutné parkovat podél silnice
Březový vrch na vyznačených místech, areál je vzdálen cca 450m, děkujeme za pochopení.

 

BEZPEČNOST: Závodníci kategorie A/B/C mohou závodit pouze v přítomnosti zákonných
zástupců, všichni závodníci musí být vybaveni bezpečnostní přilbou a chráničem loktů.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a časového harmonogramu případně zrušení
závodu z důvodu nepřízně počasí nebo zásahu vyšší moci. Po celou dobu je přítomen zdravotník.

REGISTRACE K ZÁVODU:

kategorie:
A/ děti 6-8 let      1 zmenšený okruh

B/ děti 9-11 let     2 okruhy         
C/ děti 12-14 let   2 okruhy    

D/ mládež 15-17 let  2 km  (6 okruhů)         
E/ ženy 18+   2 km   (6 okruhů)      
F/ muži 18+   3 km   (9 okruhů)

harmonogram startů:
10:30 kategorie A/
10:50 kategorie B/
11:20 kategorie C/


12:30 kategorie D/
13:00 kategorie E/
13:30 kategorie F/  

registrace nejpozději 30 minut před startem

 

Registrace byla v pořádku odeslána...

bottom of page